تصفیه آب به کمک نانو ذرات

نانوذرات لانتانیوم، فسفات را از محیط های آبی جذب می کند. کاربرد این نانوذرات در حوضچه ها و استخرهای شنا می تواند به طور موثری فسفات موجود را از میان برده و در نتیجه از رشد جلبک ها جلوگیری کند. نانو پودرها نیز می توانند به عنوان مواد مناسبی برای پاکسازی خاک های آلوده و آب های زیرزمینی به کار روند؛ همچنین نانو ذرات آهن سبب اکسید شدن و درهم شکستگی ترکیبات آلوده کننده می شود و آنها را به ترکیبات کربنی با درجه سمیت بسیار پایین تبدیل می کند. ارسنیک از آلاینده های بسیار سمی است که به طور طبیعی با پساب های انسانی سبب آلودگی آب می شود. مصرف این ماده سبب افزایش شیوع سرطان مثانه و روده می شود.

آمار مسمومیت با ارسنیک در سطح جهان بسیار زیاد است و در بسیاری از کسورهای در حال توسعه که بیش از 10 تا 20 درصد جمعیت آنها به مسمومیت ارسنیک مبتلا شده اند، چنین اتفاقی یک فاجعه بهداشتی به شمار می آید. بیشتر آلایندگی های ناشی از ارسنیک در کشورهای جهان سوم گزارش شده است و به همین دلیل این کشورها به شدت نیازمند فناوری های نوین هستند تا به کمک آن بتوان آلاینده های فلزی سنگین مانند ارسنیک را از آب آشامیدنی حذف کرد. در روش های جدید از نانو بلورهای مغناطیسی به عنوان هسته اصلی سیستم های تصفیه آب استفاده می شود. سطوح معدنی آهنی نه تنها تمایل شدیدی به جذب ارسنیک دارند، بلکه با انتخاب اندازه متناسب می توان به راحتی این ذرات مغناطیسی را به کمک روش های جداسازی مغناطیسی از آب جدا کرد. در حقیقت نانو ذرات در جذب ارسنیک همانند توده آهنی عمل می کنند. در واقع نه تنها ظرفیت جذب ارسنیک در نانوذرات بالاتر است بلکه به محض قرار گرفتن ارسنیک در کنار نانو ذرات، جداسازی آن از این ذرات به سختی انجام خواهد شد. با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی ها و تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان گفت نانو ذرات مغناطیسی، جاذب های بسیار خوبی برای آلاینده ارسنیک به ویژه در آب های اسیدی هستند و خاصیت جذبی غیرقابل بازگشت این ذراتف مخزن مناسبی برای جمع آوری آلاینده ها فراهم می کند.

Nano particles of lanthanum phosphate from the water absorbs.The use of nano particles in the ponds and swimming pools can be effectively removed from the phosphate and thus prevent the growth of algae. Nano powders can also be a suitable material for the cleanup of contaminated soil and groundwater used, also cause iron oxide particles and pollutants are mixed compound fracture And turn them into carbon compounds with low toxicity degree turns. Arsenic is highly toxic pollutants that contaminate the natural and human waste. Use of this material may increase the incidence of cancer of the bladder and intestines. Arsenic poisoning is very high figures in the world In many developing Ksvrhay more than 10 to 20 percent of them are suffering from arsenic poisoning, A health disaster is happening. More pollution caused by arsenic in Third World countries has been reported And why these countries are in dire need of new technologies Heavy metal contaminants such as arsenic to help it be removed from drinking water.The new method of magnetic nano crystals are used as the core of water purification systems. Ferrous metal surfaces not only has a strong tendency to absorb arsenic, but can be easily adapted to the size of the magnetic particles to be separated from the water by magnetic separation techniques. In fact, like arsenic absorption of iron nano particles in the act.
In fact, not only have higher capacity, but as soon as the arsenic in the arsenic particles with nano particles, the particles are difficult to separate from it will be done. According to the results of studies and research in this field can be said Magnetic nano particles, very good adsorbents for arsenic contamination, especially in acidic waters are Zratf irreversible absorption properties of the reservoir provides for gathering contaminants.

Water treatment equipment, water purification filter Ayva, industrial effluents, heavy metal contaminants, pollution caused by arsenic, arsenic water treatment using nanoparticles, arsenic adsorption capacity, nano-crystals of magnetic iron nanoparticles, magnetic nanoparticles, nanoparticles of lanthanum , cleanup of contaminated soil