فرایندهای تصفیه آب

فرآیند تصفیه آب

ترکیبی از فرایندهای زیر برای تصفیه آب شهری در سراسر جهان استفاده می گردد:

– کلرزنی، برای کنترل جلبک و جلوگیری از رشد هرگونه روییدنی در آب

– هوادهی، همراه با کلرزنی برای حذف آهن و منگنز معلق در آب

– انعقاد، برای لخته سازی

– کمک منعقد کننده، برای بهبود انعقاد و تشکیل لخته های بزرگ تر

– رسوب، برای جداسازی جامدات، برای حذف مواد معلق که در لخته ها به دام افتاده اند

– فیلتراسیون، حذف کردن ذرات از آب

– آب شیرین کن، فرایند حذف نمک از آب

– ضدعفونی، از بین بردن باکتری

یک روش منحصر به فرد تصفیه ( مجموعه ای از فرایندها ) برای همه آب ها وجود ندارند. همچنین استانداردسازی روش تصفیه آب برای آب های مختلف بسیار دشوار است. مطالعات قابل بحث برای منابع آب نیازمند استخراج اطلاعات زیادی از فرایندهای مختلف تصفیه می باشد.

تکنولوژی تصفیه آب آشامیدنی به خوبی توسعه یافته است و طرح های معمولی در دسترس هستند و توسط بسیاری از تاسیسات آب خصوصی یا عمومی استفاده می شود. علاوه بر این تعدادی از شرکت های خصوصی روش های نوینی را پشتیبانی می کنند سیستم های خودکار تصفیه آب و فاضلاب در جهان رو به گسترش است. هزینه های سرمایه گذاری و اجرا بر اساس تکنولوژی روز انجام می پذیرد.

برای آگاهی از محصولات و مشاوره لازم می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

تلفن ثابت: 65522923-021          همراه: 09122972091   

Combination of processes for the purification of municipal water is used around the world:
– Chlorination, to control and prevent the growth of algae growing in the water any
– Aeration, chlorination to remove iron and manganese and suspended in water
– Coagulation, flocculation for
– Coagulant aid, to improve coagulation and clot formation larger
– Sedimentation, for the separation of solids, to remove suspended solids trapped in the clot
– Filtration, to remove particles from the water
– Desalination is the process of removing salt from water
– Antiseptic, removing bacteria
A unique method of treatment (set of processes) for all water do not exist. The standard method of water purification is very difficult. Studies to discuss water resource extraction requires a lot of different processes are refined.
Drinking water purification technology is well developed and typical designs are available and are used by many private or public water systems. In addition a number of private companies new ways to support automated systems for water and sanitation in the world is growing. Investment and running costs of the technology are performed.

Water, changing the water filter, filter swimming pool water treatment, water treatment, domestic soft water, soft water, water treatment, water purification home in Karaj, soft water, domestic water treatment system, water treatment system, Karaj, installation of water treatment soft water, water Purifier Branch agencies, water agencies, Safe, Safe water, Water Safe price

مطالب مرتبط