چند راهه های تصفیه آب مارک موای راتکسن

  -این محصول دارای امتیاز بین الملی ثبت (NO/007772 International Paten) می باشد .

– قطعات بدنه این چند راهه ها از مواد پلیمری ABS فشرده بامقاومت بالا ساخته شده اند که دارای استحکام و سختی بالا می باشند و قطعات متحرک داخلی آنها از قطعات سرامیکی با درجه سختی بالا سخته شده اند که علاوه بر مقاومت بالا در مقابل فشار دارای مقاومت بالا در نقابل سایش و خوردگی نیز می باشند .

– به علت آب بندی صد درصد مطمئن توسط قطعات سرامیکی بسیار سخت و صیقل داده شده و همچنین عدمد استفاده از واشر و قطعات لاستیکی برای آب بندی صفحات چرخنده داخلی در این چند راهه ها دستگاه علاوه بر تحمل فشارهای بالا دارای طول عمر بسیار قابل توجهی می باشند و ضرب احتمالی نشتی آب در آنها شدیدا کاهش یافته است .

– چند راهه های مذکور در دو مرحله تست می شوند : مرحله اول تست نشتی در فشار پایین و در مرحله دوم تست مقاومت فشاری در فشار بالا . در این مرحله تک تک چند راهه ها تا فشار 8 بار تحت فشار هیدرولیکی قرار گرفته و به مدت 15 دقیقه در این فشار قرار میگیرند .  ماکزیمم فشار کارکرد آنها نیز 6 بار در نظر گرقته شده است .

– پنج سیکل عملکردی در چند راهه های سختی گیر به جای سه سیکل رایج در ایران از دیگر مزایای بزرگ این چند راهه ها می باشند .

1) سیکل سرویس یا بهره برداری (In Serve (

2) سیکل شستشوی معکوس (Back Wash)

3) سیکل احیا (Regenerrastion)

  4) سیکل پرکن منبع نمک (Brine Refill)

5) سیکل شستشوی سریع (Fast Rinse)

در مورد چند راهه های فیلتر تصفیه آب نیز سه سیکل به جای دو سیکل رایج در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

1) سیکل سرویس یا بهره برداری (In serve)

2) سیکل شستشوی معکوس (Back Wash)

3) سیکل شستشوی سریع (Fast Rinse)

– به علت عدم استفاده از قطعات فلزی در داخل آن دستگاه برای استفاده برروی سختی گیرهای آنیونی نیز کاربرد دارد که می تواند تحولی در سیستم های لوله کشی دستی سختی گیر های آنیونی در ایران ایجاد کند .

– با توجه به طراحی فوق العاده جالب مکانیزم داخلی دستگاه که درآن قطعه متحرک هنگام چرخش نیازی به جابجایی عمودی و جدایی از قطعه مجاورش ندارد حجم قابل ملاحظه ای از دستگاه کسر شده حجم و فضای اشغالی چند راهه به طور قابل ملاحظه ای کم می باشد .با توجه حچم کم اشغالی و وزن کم چند راهه ها نصب ، بهره برداری و تعمیرات آنها ساده و سهل باشد .

– عدم زنگ زدگی و خوردگی قطعات داخلی و خارجی این چند راهه ها و کاهش بسیار قابل ملاحظه رسوب گرفتگی قطعات داخلی از دیگر مزایای بر جسته آنها می باشد که علاوه بر افزایش طول عمر چند راهه تعمیر و نگهداری آنها را نیز سهل می نماید .

– از دیگر مزایای مهم این چند راهه قابلیت نصب آن به دو صورت می باشد که عبارت اند از :

الف) نصب بر بالای منبع سختی گیر یا فیلتر ( (Top Mounted

ب) نصب بر کناره منبع (    (Side Mounted

در حالت نصب بر بالای منبع مجاری موجود در کناره پایه چند راهه نقش لوله Top را بازی کرده و با توجه به آب پخش کن (نازل) مخصوص تعبیه شده برای گلوئی چند راهه امکان فرار رزین یا دیگر مواد تصفیه در هنگام بک واش از این مجاری منتفی می گردد .

سوراخ مرکزی در پایه چند راهه نقش مسیر لوله کشی Bottom را ایفا می کند .یک لوله از داخل این سوراخ مرکزی به کف سختی گیر هدایت می شود که نقش جمع کردن آب از کف منبع را برعهده دارد . جهت آب بندی کامل این لوله در محل قرار گرفتنش در داخل سوراخ مرکزی از یک اورینگ که در جدار داخلی سوراخ مرکزی قرار دارد استفاده شده است و این امر مانع تداخل و ترکیب آب پاشیده شده از مجاری محیطی پایه و اب جمع آوری سده از لوله مرکزی (که به سوراخ مرکزی هدایت می شود( می گردد.

در انتهای لوله مرکزی آب جمع کن (نازل) مخصوصی تعبیه می گردد تا از خروج رزین یا دیگر مواد تصفیه از مسیر لوله مرکزی جلوگیری کند. از مزایای مهم این طراحی حذف صفحه نازل از کف منبع تصفیه می باشد.

در حالت نصب بر کناره منبع با استفاده از یک اتصال جانبی که به همراه چند راهه تحویل شما می گردد می توان از طرح قدیمی و رایج در ایران استفاده نمود . این اتصال که به پایه چند راهه نصب شده و کلا آن را پوشش می دهد سوراخ مرکزی پایه را توسط یک اتصال دنده شده به لوله Bottom سختی گیر و مجاری محیطی پایه را توسط اتصال دنده شده دیگری به لوله Top سختی گیر متصل می نماید .

-برای تنظیم دقیق دبی جریان مکش آب نمک بدون تغییر دبی جریان آب ورودی به منبع جهت انجام عملیات احیا به همراه هر چند راهه سختی گیر 3 سایز نازل تحویل مشتری می گردد با تغییر و جایگزینی نازلها امکان تغییر دبی جریان آب نمک مکش شده بدون تغییر دبی جریان اصلی میسر میگردد .

-This Product has record international points (NO / 007772 International Paten) is.
– Body parts of a compact manifold of high strength ABS plastic made with high strength and rigidity And internal moving parts, they are hard ceramic parts with a high degree of difficulty As well as high resistance to pressure and has a high resistance to abrasion and corrosion Nqabl well.
– Sealing hundred percent sure because the fragments of hard and polished Dmd also use the washer and rubber parts for sealing the interior rotary pages
The manifold and the addition of high pressure bearing life can be very significant And beat them severely reduced potential water leaks.
– Manifold shall be tested in two stages:
The first stage low pressure leak test and the second test compressive strength at high pressure. The single manifold pressure and hydraulic pressure was 8 times The pressure-treated for 15 minutes. Maximum operating pressure is 6 bar in Grqth.
– Five-year cycle softener performance manifold instead of three cycles common in other major benefits of this are manifold.
1) service or operation cycle (In Cypress
2) backwashing cycle (Back Wash)
3) regenerative cycle (Regenerrastion)
4) Filling cycle source of salt (Brine Refill)
5) quick wash cycle (Fast Rinse)
The water filter manifold three cycles instead of the current cycle is considered as follows:
1) service or operation cycle (In serve)
2) backwashing cycle (Back Wash)
3) quick wash cycle (Fast Rinse)
– Due to the use of metal parts inside the device to use Anion is also used on water softener You can manually change the mains anionic softener in the cause.
– Due to the extremely interesting design internal mechanism which requires no moving parts rotating vertical displacement and separation of adjacent segments is Considerable size and volume fraction of the space manifold is remarkably low.
Hchm occupied by low weight and low manifold installation, operation and maintenance is simple and easy.
– No rust and corrosion of internal and external parts of the manifold and very substantially reduce fouling internal components of other benefits they are outstanding In addition to increasing the lifetime of multi-way maintenance is also easy.
– Another important benefit of this manifold can be installed in two ways: it is as follows:
A) Install a water softener or filter on the source ((Top Mounted
B) mounted on the side of the source ((Side Mounted
In case of supply ducts installed on the side of the manifold role played Tube Top
Considering the water spreader (nozzle) for embedded
For gating a way to escape filtration resin or other material
During the back-wash of the ducts is avoided.
The central hole in the base manifold piping Bottom plays the track.
A tube into the central hole in the bottom of the water softener is driven by the sum of the floor supplier is responsible. To complete sealing of the tube in place coming into the central hole of a central hole in the wall that is O This combination is used to prevent interference and water splashes and water collected from the peripheral ducts The central tube (which leads to the central hole (dates.
At the bottom of the water collection pipe (nozzle) is a specially prepared Resin or other material to filter out of the path of the central tube stop. The major benefits of this treatment is designed to remove the page down from the bottom of the source.
When installed on the side edge of the source using a connection with your delivery manifold is Can be used in the old and popular. The connection to the manifold installed and it totally covers
The central hole in the base by a connecting gear
Bottom pipes and ducts softener medium to another gear connected to the connecting tube Top softener. Replacement nozzles may be changed by changing the flow rate of water and salt intake without changing the flow rate is possible.

Kn, water filter water filter water purifier housework, accessories, service or interest rate cycle, water, water flow rate Nmk, Brdary, fast wash cycle, rinse cycles Mkvs, central pipe water pipe Gyr, Top difficulty collecting Kn, Plymry, manifold filtration manifold of water, water softener

مطالب مرتبط