ویژگی فیلترهای دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای پایه دار

دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای پایه دار ظرفیت 50 گالن در شبانه روز دارای 3 مرحله ی پیش فیلتر اسیون :

مرحله اول : فیلتر پلی پروپیلن 5 میکرون با پوسته شفاف جهت حذف گل ولای شن ماسه و سایر آلودگی ها

مرحله دوم : فیلتر کربن پودری با پوسته سفید جهت حذف کلر ترکیبات آلی رنگ طعم و بوی نا مطلوب

مرحله سوم : فیلتر کربن بلاک خطی جهت تکمیل عملکرد مرحله دوم پوسته های مورد استفاده در مراحل 1و2 از جنس پلی کربنات نو بوده که بهداشتی ضد خش و مات شدن ومقاوم در برابر ترک خوردن می باشند.

مرحله چهارم: غشای ممبرین جهت حذف املاح و کاهش سختی آب تا ابعاد 0001/0 میکرون

مرحله پنجم: فیلتر کربن خطی جهت بهبود طعم و بوی آب

مرحله ششم: فیلتر بیو سرامیک مواد معدنی جهت تنظیم PH و بهبود طعم و مزه آب

دستگاه همچنین مجهز به تجهیزات زیر می باشد :

– شیر برقی برای صرفه جویی در مصرف آب

– گیج فشار

– مخزن ذخیره استاندارد

– پوسته های دو اورینگ جهت عدم نشتی آب

– دارای شیر میکس و شیر برداشت فانتزی

علاوه بر مراحل 1 تا 5 که مانند دستگاه 6 مرحله ای است این دستگاه دارای مراحل 6و7 با مشخصات زیر می باشد :

 مرحله ششم : فیلتر    ORPجهت تنظیم   افزایش خاصیت قلیایی آب و تامین طعم مناسب آب

– مرحله هفتم : ضد عفونی کنن UV جهت استرلیزه کردن آب و ازبین بردن ویروس ها باکتری ها و کلیه میکرو ارگانیسم ها توسط تابش فرابنفش

Water Purifier 6-stage leggy capacity of 50 gallons per day with 3 stage pre-filter the foundation:

First stage: 5 micron polypropylene filter to remove flowers with transparent shell admiration sand and other contaminants

Second, the carbon filter to remove chlorine and organic compounds in powder form with a white shell color, taste and smell bad

Third stage: Carbon Block Filter line to complete the second phase shell polycarbonate used in stages 1 and 2 of the new health and scratch-resistant matte quit drinking is the.

Stage IV: Membrane membrane to remove salts and water hardness reduced to micron dimensions 0001/0

Step Five: inline carbon filter to improve taste and odor of water

Sixth Stage: Bio Ceramic mineral filter to adjust the PH and improve the taste of water

The device is also equipped with the following equipment:

– Solenoid Valve for Water Saving

– Pressure gauge

– The standard storage

– Double-O shell for lack of water leaks

– A Fantasy Harvest Milk and Milk Mix

In addition to steps 1 to 5, which such device is the device Step 6 steps 6 and 7 with the following specification:

Step Six: Set the filter to increase ORP alkaline water and flavored water supply

– Step Seven: Canon UV disinfection for sterilization of water and removal of viruses, bacteria and other micro-organisms by UV radiation
Water Purifier 6-stage leggy capacity of 50 gallons per day with 3 stage pre-filter the foundation:

مطالب مرتبط