فیلترهای تصفیه استخر Pro-Grid

فیلترهای دیاتومه هایوارد در دو سری Pro-Grid و Perflex ارائه می شود. فیلترهای سری Perflex در ابعاد کوچک مناسب تصفیه آب جکوزی بوده، در حالیکه فیلترهای سری Pro-Grid

ظرفیت های تصفیه بالاتری داشته و جهت تصفیه آب استخرها نیز استفاده می شود .

فیلتر دیاتومه یا خاکی از نوع مدیا فیلترهای غشایی متداول در تصفیه آب استخر و جکوزی می باشد.

فیلترهای دیاتومه هایوارد به منظور ایجاد شفافیت بالا در آب استخر و جکوزی بکار می رود.

فیلترهای دیاتومه جهت تصفیه آب استخر و جکوزی های عمومی و خصوصی در شرایط نگهداری و سرویس بالا پیشنهاد می شود.

فیلترهای دیاتومه هایوارد دارای بدنه ضد زنگ از جنس پلیمر کامپوزیت می باشد.

سطح موثر فیلتراسیون فیلترهای خاکی هایوارد از 20 تا 72 فوت مربع دارای ظرفیت تصفیه 40 تا 144 گالن در دقیقه می باشد، که برای تصفیه استخرهایی تا حجم 270 متر مکعب بکار می رود.

نصب شیرهای چند حالته نیمه اتوماتیک هایوارد بر روی فیلترهای دیاتومه سری Pro-Grid امکان پذیر می باشد. این شیرها قابلیت کنترل با 6 موقعیت و چرخش 360 درجه برای سرویس، بکواش

، تخلیه، سیرکوله و … را دارد..

Diatoms and Perflex Hayward Pro-Grid filters are offered in two series. Perflex series of small-scale water treatment filters fit jacuzzi, while Pro-Grid Filter Series

Higher filtration capacity and the pools are also used for water purification.

Diatoms or soil filter media type membrane filters used in water treatment is swimming pool and jacuzzi.

Hayward diatoms filters to create transparency in the water pool and jacuzzi are used up.

Diatoms filters for water treatment public and private swimming pool and jacuzzi in terms of manning up is recommended.

Hayward diatoms stainless steel filter housings are made ​​of composite polymer. .

Semi-automatic valves installed multimode Hayward Pro-Grid Series on diatoms filters is possible. The Lions controlled the 6 position and rotate 360 degrees for service, Bkvash

, Drainage, circulation and so on.

Hayvar diatoms filters, Pro-Grid, Perflex, water Jacuzzi, swimming pool water treatment, membrane filters, Public Jacuzzi, Whirlpool, General, polymer composites, stainless steel body, 40 to 144 gallons of filtration, purification pools size up to 270 meters, valves half Hayward auto rotate 360 degrees circulation,

مطالب مرتبط