فیلتر ممبران صنعتی

فیلتر ممبران صنعتی ccra

فیلتر ممبران به صورت یک غشا نیمه تراوا بوده  که در دستگاه تصفیه آب مبتنی بر اسمز معکوس نصب میگردد. فیلتر ممبران به صورت های صنعتی، نیمه صنعتی و خانگی در دستگاههای تصفیه آب وجود دارد. فیلتر ممبران صنعتی دارای چندین لایه غشایی بسیار نازک بوده که میتوانند ذرات تا قطر 0.0001میکرون را از آب حذف کند.

فیلتر ممبران صنعتی به صورت پتانسیل اسمزی کار می کند یعنی درست عکس عمل اسمزی، در عمل اسمزی از محلول رقیق به سمت محلول غلیظ حرکت میکند در اسمز معکوس از محلول غلیظ به سمت محلول رقیق حرکت میکند.

در فیلتر های ممبران صنعتی برای ایجاد پتانسیل اسمزی از یک فشار برای ایجاد حرکت از محلول غلیظ به سمت محلول رقیق استفاده میکنند یعنی از آب شور به سمت آب شیرین  که این فشار را توسط پمپ ایجاد میکنند. درصورت برداشته شدن پمپ پتانسیل اسمزی از بین رفته و آب شیرین به سمت آب شور حرکت میکند. در فیلتر ممبران صنعتی برای شیرن کردن آب دریا وهمین طور شیرین کردن آب چاهی شور در مصرف کشاورزی استفاده می کنند.

برای مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

تلفن ثابت: 65522923-021          همراه: 09122972091 

مطالب مرتبط