فیلتر ORP در دستگاه تصفیه آب

فیلتر ORP

کاربرد : طعم فوق العاده ای به آب داده و هیچ کلری در آن باقی نمی گذارد .

با تنظیم PH و دادن خاصیت قلیایی ملایمی به آب، به ارتقای وضعیت فیزیکی داخل بدن کمک میکند .

گردش خون را بهبود بخشیده و متابولیسم خون را افزایش می دهد .

انواع مواد معدنی مورد نیاز جهت سلامت بدن را به آب اضافه می کند .

آنیون ایجاد شده باعث آرامش و تسکین اضطراب می شود .

  • ماکزیمم دبی 1 GPM
  • ماکزیمم فشار 125 psi
  • ماکزیمم دمای عملیاتی 38 درجه سانتیگراد
  • عمر مفید حدود 7500 لیتر
  • دارای استاندارد CE اروپا

دیگر فیلتر های موجود در دستگاه تصفیه آب

فیلتر الیافی : حذف ذرات معلق در آب تا 5 میکرون و رفع کدروت آب

فیلتر کربن پودری و بلاک : حذف کلر، مواد شیمیایی، رنگ، تری هالومتان ها، سموم آفات نباتی

فیلتر غشای اسمز معکوس (ممبراین) : حذف کلیه املاح مضر، سختی، نیترات، نیتریت، جیوه، آلودگی های میکروبی و شوری آب

Application: water tastes great and it leaves no Klry.
PH adjustment and giving a gentle alkaline water helps to improve the physical condition of the body.
Improves blood circulation and increases metabolism.
Types of minerals needed for healthy water adds.
Anion generated relaxing and relieving anxiety.
• Maximum Flow Rate 1 GPM
• Maximum pressure 125 psi
• The maximum operating temperature of 38 ° C.
• shelf life of about 7500 liters
• CE standard of Europe

The other filters for water purification device
Fibrous filter: Removes particles to 5 microns suspended in water and removing water Kdrvt
Powdered carbon block filter: removes chlorine, chemicals, paint, trihalomethanes, poisons pests
Reverse osmosis membrane filter (Mmbrayn): Removes all harmful salts, hardness, nitrate, nitrite, mercury, microbial contamination and salinity