فیلترهای ارزان غیر استاندارد و غیربهداشتی

استقبال بی نظیر خانواده های ایرانی از دستگاه های تصفیه آب خانگی ، باعث شده است که عده ای از توزیع کنندگان سودجو نسبت به واردات و فروش انواع و اقسام دستگاه ها و فیلترهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی در بازار ، اقدام کنند

استفاده از فیلترهایی که با مواد اولیه غیر بهداشتی و غیر استاندارد تولید شده اند،  می تواند عواقب وخیمی برای سلامتی مصرف کنندگان خصوصا زنان باردار و نوزادان داشته باشد.

برای نمونه ، فیلتر های کربن استفاده شده در دستگاههای آکواجوی از نوع coconut shell carbon می باشند. این کربن ها از پوست نارگیل تهیه می شوند و جزء مرغوب ترین انواع  کربن هستند. این فیلتر ها در محیط های استریل شده و بهداشتی تولید می شوند.  این درحالی است که گروهی از ت.

Benazir welcomes Iranian families of domestic water purification devices, has
The use of non-health and non-standard filters that have been produced with raw materials, it could have serious consequences for the health of consumers, especially pregnant women and their babies.

For example, carbon filters are used in devices that are Kvajvy a coconut shell carbon. The carbon prepared from coconut shells and carbon are among the most desirable. These filters are manufactured in hygienic environment and sterilized. While some manufacturers of cheaper types of carbon (such as coal) used in filters that can contain heavy metals, arsenic and others.

Filter cheap, substandard, unsanitary, distributors, import and sale of all kinds of devices, non-standard filters, sanitary, pregnant women, infants, carbon filters, devices Kvajvy, coconut shell carbon, coconut, sterile environments. , coal, heavy metals, arsenic,