قبل از نصب هر نوع فیلتر به چه نکاتی باید توجه کرد

1.قبل از نصب هر نوع فیلتری باید مشخص شود هدف از این کار، کاهش آلودگی است یا حذف املاح اضافی. پس از مشخص شدن این موضوع، باید فیلتر مناسب انتخاب شود. برای این کار مشورت با افراد متخصص ضروری است و نباید تحت تاثیر تبلیغات فروشندگان قرار گرفت زیرا فیلترها به طور مستقیم با سلامت افراد سروکار دارند و نباید آنها را وسایلی تجملاتی دانست.

2. خیلی وقت ها به دلیل آلودگی آب، فیلترها را باید زودتر از موعد تعویض کرد و در غیر این صورت رنگ، بو و طعم آب تغییر می‌کند.

3. اگر فیلتر یخچال های امروزی به تعویض نیاز داشته باشد، با علامتی آن را اعلام می‌کنند اما برخی مصرف کنندگان بی توجه به این موضوع باز هم از آب آن یخچال استفاده می‌کنند در حالی که باید این فیلترها را که معمولا از نوع کربن فعال هستند خارج کنند زیرا در غیر این صورت آلودگی های ثانویه همراه آب مصرفی وارد بدن می شوند و سلامت مصرف کننده را به مخاطره می اندازند.

4. بهترین فیلترهای تصفیه آب، فیلترهای تفاضل درجه جنبشی یا KDF هستند که در کشور ما به دلیل گرانی کمتر از آنها استفاده می شود.

5. هنگام خرید فیلترها، باید به خدمات پس از فروشی که تولیدکننده برای آن در نظر گرفته توجه کرد زیرا نگهداری و تعویض فیلتر هم باید به وسیله شرکت پیگیری شود تا هدف نصب فیلتر که همان حذف املاح اضافی یا آلودگی است، تامین شود.

 Before installing any type of filter should be the goal of this work is to reduce pollution or eliminate excess salts. After determining this, you must select the appropriate filter. It is important to consult with professionals and vendors were not influenced by
Because filters are dealing directly with human health and should be considered luxury items.
2 a long time due to water pollution, filters should be replaced sooner otherwise color, odor and taste of water changes.
(3) If a modern refrigerator filter replacement is needed, it’s a sign that

Because otherwise the secondary infections enter the body with water and endanger the health of consumers.
4 Best water filters, KDF filters are differences of degree, or a movement in our country because they are less expensive.

مطالب مرتبط