منابع مصنوعی نور فرا بنفش

منابع مصنوعی نور فرا بنفش

منابع مصنوعی نور فرا بنفش، از دو لامپ فلورسنت سیاه استفاده می‌شود . لامپ بالایی ، یک لامپ 18 اینچی  F15T8/BLB ، 15 واتی به‌همراه لوازم و دو شاخه‌ی استاندارد جهت نصب لامپ‌های فلورسنت می‌باشد. لامپ پایینی ، یک لامپ سیاه 12 اینچی F8T5/BLB ، 8 واتی قابل حمل است که به‌عنوان آشکارساز ادرار حیوانات فروخته می‌شود .

لامپ سیاه پرتوی UVA با طول موج بلند تولید می‌کند . برخی از فیلترها با استفاده از شیشه‌ی با نقطه‌ی ذوب پایین ، نور مرئی پخش می‌کنند. از لامپ‌های فلورسنت سیاه برای تولید  آمیزه‌ای از اشعه‌ی UVA فسفری استفاده می‌شود و همانند لامپ‌های معمولی فلورسنت ساخته می‌شوند. در لامپ‌های مدل BLB یک فیلتر شیشه‌ای وجود دارد که نور ارغوانی تیره مایل به آبی ، یعنی تقریباً تمامی نورهای مرئی بالای 400 نانومتر را ، فیلتر می‌کند. در صنایع نوری ، رنگ چنین لامپ‌هایی آبی تیره یا BLB است تا از لامپ‌های UV که در حشره‌کش‌های برقی استفاده می‌شوند و پوششی برای فیلتر کردن نور ندارند ، متمایز گردند. این لامپ‌ها را به‌عنوان لامپ‌های مولد ” نور سیاه یا تابش فرابنفش” ، BL ، برگزیده‌اند . نوعاً فسفری که برای حداکثر تشعشع در حوالی 368 تا 371 نانومتر استفاده می‌شود ، فلورو بورات استرانسیوم اوروپیوم (SrB4O7F:Eu+2) یا بورات استرانسیوم اوروپیوم (SrB4O7:Eu+2) است ، در حالیکه فسفر استفاده شده برای حداکثر تولید در حوالی 350 تا 353 نانومتر ، سیلیکات باریوم سرب (BaSi2O5:Pb+) می‌باشد . پیک لامپ‌های ” فرابنفش آبی‌رنگ ” 365 نانومتر است .

همچنین می‌توان از شیشه‌ی با نقطه‌ی ذوب پایین استفاده نمود تا اشعه‌ی فرابنفش بسیار کمی تولید شود. به‌جای استفاده از شیشه‌ی شفاف در حباب لامپ رشته‌ای معمولی ، می‌توان از شیشه‌‌ای با جنس اکسید نیکل ، به‌رنگ ارغوانی مایل به‌آبی تیره که تمامی پرتوها  به‌علاوه‌ی اشعه‌ی UV را فیلتر می‌کند ، استفاده نمود. از این روش برای تولید منابع بسیار اولیه‌ی نور فرابنفش استفاده می‌شده ‌است . به‌هرحال در روش‌های ارزان‌تر از لامپ‌های فلورسنت UV ، فقط 1٪ از توان ورودی به پرتوی قابل استفاده تبدیل شده است ، مانند تشعشعات نور سفید ناشی از یک جسم سیاه با تابش کم UV . لامپ‌های رشته‌ای استفاده شده جهت تولید زیاد اشعه‌ی UV ، به‌علت بازدهی کم آنها ، به‌طور خطرناکی داغ می‌شوند. لامپ‌های قوی فرابنفش حاوی بخار جیوه که در آنها از فسفر برای تابش اشعه‌ی UV استفاده می‌شود و دارای غلافی از جنس شیشه‌ی با نقطه‌ی ذوب پایین هستند ، تا حدود 1 kW ، بیشتر برای تماشاخانه‌ها و کنسرت‌ها استفاده می‌شوند .

برخی از لامپ‌های UV که به‌طور ویژه‌ای برای جذب حشرات طراحی شده‌اند ، مانند لامپ‌های ماورای بنفش معمولی ، برای انتشار پرتوی فرابنفش نزدیک (NUV) ، از فسفر استفاده می‌کنند، اما در آنها به‌جای شیشه‌های گرانی که دارای نقطه‌ی ذوب پایین هستند از شیشه‌های ساده‌تری استفاده شده است . طیف مرئی ناشی از جیوه توسط این شیشه‌های ساده ، کمتر فیلتر می‌شوند ، بنابراین با چشم غیر مسلح می‌توان آنها را به‌رنگ آبی مشاهده نمود . در بیشتر کاتالوگ‌های مربوط به ادوات روشنایی ، این لامپ‌ها را ” نور سیاه – فرابنفش” یا “BL” می‌نامند.

Artificial sources of ultraviolet light

Artificial sources of ultraviolet light from the fluorescent lamp is dark. The upper lamp, a lamp 18 inch F15T8 / BLB, 15-watt fluorescent lamps are fitted with standard accessories and crotch. Low light, a black light bulb 12 inch F8T5 / BLB, 8 watt portable sold as animal urine detector.

Black bulb produces long-wavelength UVA rays. Some filters using glass with a low melting point, optical broadcast. Black fluorescent lamps to produce a mixture of phosphorus and UVA rays like conventional fluorescent lamps are built. The model BLB lamps glass filter is a dark purple-bluish light, nearly all visible light above 400 nm, the filter. In light industry, paint it dark blue or BLB lamps to power the UV lamps are used in insecticides and cover to filter the light, they are distinct. The generator light bulbs as “black light or ultraviolet radiation”, BL, singled out. Phosphorus is typically around 368 to 371 nm radiation is maximum, Flvrv Avrvpyvm strontium borate (SrB4O7F: Eu + 2) or strontium borate Avrvpyvm (SrB4O7: Eu + 2), while the phosphor used to produce a peak around 350 to 353 nm, lead, barium silicate (BaSi2O5: Pb +) respectively. Peak tubes “blue violet” 365 nm.

Glasses with low melting points can also be used to produce very little UV. Instead of using glass transparent light bulb string of conventional nickel oxide glass can Behrang Bhabha dark purple like that all radiation plus UV-filter is used. This method produces a very interesting source of ultraviolet light was used. However, there are cheaper ways of fluorescent lamps UV, only 1% of the input power is converted into usable beam, like a ray of white light emission from a black body with a low UV. Incandescents are used to produce large diffraction, UV, due to their low productivity levels become dangerously hot. Strong UV lamps contain mercury vapor which phosphorus is used for UV irradiation and sheath are made ​​from glass with a low melting point to about 1 kW, are used more for theaters and concerts.

Some UV lamps that are specifically designed to attract insects, such as conventional ultraviolet lamps, the ultraviolet light emissions near (NUV), the phosphor used, but they are rather expensive glasses that have low melting points are simpler than the glass used it is. Visible light from a mercury glass by a simple, less filtered, Behrang blue so they can be seen with the naked eye. Most catalogs of lighting devices, the lamp’s “Black Light – UV” or “BL” are