فیلتر آکواریوم

فیلتر : وسیله ای است برای تمیز کردن آب تانک ، به صورتی که مواد ریز را از آب جذب کرده و سبب بالا ماندن کیفیت آب می شود در تانک های مدرن وجود فیلتر ضروری است ، ولی اگر در تانک از تعداد زیادی گیاه طبیعی سالم استفاده می کنید ، دیگر نیازی به فیلتر ندارید ؛ چرا که فیلتر در واقع به طور مصنوعی قدرت زیستی آب را بالا می برد ، در صورتی که گیاهان طبیعی همین کار را به طور طبیعی انجام میدهند .

نکته : فیلتر هایی که به وسیله ی برق کار می کنند علاوه بر تصفیه آب ، باعث پخش اکسیژن در آب هم می شوند .

فیلتر ها بر اساس نحوه ی استفاده و محل قرار گیری در آکواریوم به دسته های زیر تقسیم می شوند .

  • فیلتر مکانیکی
  • فیلتر شیمیایی
  • فیلتر بیولوژیکال (زیستی )
  • فیلتر کاسه ای زیر شنی
  • فیلتر بزرگ قوطی شکل (خارجی یا اکسترنال)
  • فیلتر کناری
  • پاور فیلتر (hang on )

 

Filter: A device for cleaning the water tank so that the water absorption of fine material and resulted in keeping the quality of water.

In modern tanks filter is necessary, but if the tank clean of lots of natural herb use,
You do not need a filter because the filter is actually artificially raise the water closets, if the plants are naturally doing the same thing.

Note that filtering works by the addition of water, the oxygen in the water will spread.

Filter by type of use and location of the aquarium is divided into the following categories.

Filters
Chemical filters
Biological filtration (bio)
The sand filter bowl
Great Canister Filter shape (foreign or external)
Filter Side
Power filter (hang on)

Aquarium filter equipment, water tanks, keeping water quality, modern tanks, natural plants safe
Mechanical filter, chemical filters, biological filters (bio), under gravel filter bowl, large canister filter shapes (external or external, lateral filter, power filter (hang on),

مطالب مرتبط