فیلتر کربن اکتیو

چنانچه آب دارای رنگ بو طعم نا مناسب باشد عبور آن از دستگاه فیلتر کربن اکتیو راه حل مناسبی است
تا عوامل نامبرده از میان برده شود و در واقع کارایی دستگاه فیلتر کربن اکتیو را PH آب و نیز نوع کربن اکتیو تعیین می نماید .


نوع ساختمان و تجهیزات
بدنه دستگاه شامل ستون فلزی از جنس ورقه ST37  ساخته می شود .
این ستون دارای یک عدسی یک جداره در قسمت بالا و عدسی دو جداره در قسمت پایین می باشد .
سطح داخلی ستون پوشیده شده توسط لایه ی ضخیمی از رنگ اپوکسی و سطح خارجی ستون اندود شده توسط یک لایه ضد رنگ و دو لایه رنگ روغنی مناسب است .
به جهت پخش منظم آب به لوله ناظر در قسمت بالای ستون و ناظرهای متعدد پلی اتیلنی در قسمت کف به عنوان آب جمع کن تعبیه شده اند . کربن اکتیو به کار رفته گرانول و شن سیلیس از نوع مرغوب و به میزان کافی مورد استفاده قرار می گیرد .
از متعلقات دیگر دستگاه می توان دو دریچه بازدید داخلی ستون مانومتر جهت اندازه گیری فشار مخزن شیر گازی به منظور انجام هواگیری ستون و پایه های نگه دارنده را نام برد .

 

If the water color, odor, taste is inappropriate passage of the active carbon filter system is the perfect solution
These factors should be eliminated and the efficiency of the active carbon filter water PH specifies the type of active carbon.
Types of buildings and equipment
The machine body is made of sheet metal columns ST37 is made.
This column has a lens on a wall at the top and at the bottom is a double lens.
Column inner surface is covered by a thick layer of epoxy paint and exterior columns lined by a single layer and dual-layer anti-color oil paint is good.
Regular broadcasting watchdog for water pipes in the column header and multiple Nazrhay polyethylene are embedded in the floor to collect water. Silica sand and granular active carbon used for the superior quality and adequately used to be.

مطالب مرتبط