برچسب: PH آب

کارایی ph متر در صنعت تصفیه آب چیست؟

کارایی ph متر در صنعت تصفیه آب چیست؟

کلمه PH برگرفته از کلمات * Hydrogene * و *Power * می باشد که معرف میزان توان یونی هیدروژن در آب است، تناسب مجموع مولکول های یونیزه شده در مقابل مولکول های یونیزه نشده شده را در محیط های آبی را ph گفته می شود. آب به طور معمول یا...

فیلتر آلکالاین یا قلیایی کننده آب

فیلتر آلکالاین یا قلیایی کننده آب

–  فیلترآلکالاین یا قلیایی کننده آب دارای ارزش تغذیه ای بسیار زیادی می باشد ، این فیلترآنتی اکسیدان تولیدکرده و باعث از بین رفتن اسیدهای مضر در بدن و تبدیل آنها به کلسیم غنی شده می شود . این فیلتر مقدار PH مورد نیاز بدن را افزایش داده و باعث...

فیلترآلکالاین یا قلیایی کننده آب

فیلترآلکالاین یا قلیایی کننده آب

دارای ارزش تغذیه ای بسیار زیادی می باشد ، این فیلتر آنتی اکسیدان تولیدکرده و باعث از بین رفتن اسیدهای مضر در بدن و تبدیل آنها به کلسیم غنی شده می شود . این فیلتر مقدار PH مورد نیاز بدن را افزایش داده و باعث جلوگیری از پوکی استخوان و...