انواع فیلترهای تصفیه آب خانگی

    فیلتر الیافی یا پلی پروپیلن “10 PP     فیلتر کربن گرانول “10  UDF or GAC     فیلتر کربن بلاک “10  CTO     فیلتر ممبران