هوزینگ فیلتر ممبران خانگی اوکی واتر

هوزینگ فیلتر ممبران خانگی اوکی واتر اغلب فیلترهای ممبران در دستگاه های تصفیه آب خانگی از نوع کارتریجی هستند و برای نصب آنها وجود محفظه یا هوزینگ مناسب ضروری است. بنابراین هوزینگ ممبران یکی از قطعات اصلی و ثابت سیستم های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است و باید در...