فیلتر الیافی اینلاین نایس واتر

فیلتر الیافی اینلاین نایس واتر فیلتر الیافی اینلاین نایس واتر (nice water) یکی از بهداشتی ترین و با کیفیت ترین فیلترهای الیافی خانگی بوده که به صورت اینلاین (inline)یا خطی طراحی شده است. فیلترهای پیش تصفیه ای که از نوع اینلاین هستند تنها در دستگاه هایی مورد استفاده قرار می...