فیلتر UV خانگی آکوا جوی مدلUV1GPM

فیلتر UV خانگی آکوا جوی مدلUV1GPM فیلتر UV (اشعه فرابنفش) یکی از فیلترهای مکمل در دستگاه های تصفیه آب خانگی است که در برخی از سیستم های تصفیه مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر در واقع انتخابی است و می توان آن را به عنوان آخرین فیلتر سیستم اضافه...