مشخصات فیلتر اکسیژن ساز دستگاه تصفیه آب

مشخصات فیلتر اکسیژن ساز دستگاه تصفیه آب دستگاه های تصفیه آب به روش اسمز معکوس به طور معمول دارای 6 مرحله هستند . این دستگاه ها به ترتیب دارای فیلتر های الیافی ، کربن فعال گرانول ، کربن بلاک ، ممبران ، پست کربن و مینرال است . برخی از...