بایگانی برچسب: s

روش های فیلتراسیون تصفیه آب

روش های فیلتراسیون تصفیه آب

در این مطلب به توضیح انواع و روش های فیلتراسیون تصفیه آب پرداخته ایم.

فیلتر کربن فعال :

این ها به عنوان فیلترهای کربن یا پیش فیلترها شناخته می شوند و عموما وظیفه از بین بردن ذرات بزرگتر مانند رسوب و لجن از آب را دارد. آنها با جذب این ذرات کار می کنند بنابراین آبی پاک در اختیار قرار می دهد.

این فیلتر کربن فعال این اطمینان را می دهد که آب خروجی به میزان کمتری از بوی نامطبوع برخوردار است و مزه و طعم بسیار بهتری دارد زیرا مقدار کلر و سایر آلاینده ها را کاهش می دهد. در دستگاه تصفیه آب خانگی فیلتر مرحله دو ، سه و پنج از کربن فعال تهیه شده اند. ادامه خواندن روش های فیلتراسیون تصفیه آب