فرآیند نانو فیلتراسیون و کاربردهای آن

فرآیند نانو فیلتراسیون و کاربردهای آن استانداردهای دقیق تر کیفیت آب منجربه افزایش تقاضا برای فناوری های کارآمد تر شده است. نانو فیلتراسیون گاهی اوقات برای بازیافت فاضلاب استفاده می شود زیرا نرخ شار بالاتری را ارائه می دهد و از انرژی کمتری نسبت به سیستم اسمز معکوس استفاده می...