بایگانی برچسب: s

تصفیه آب کشاورزی

تصفیه آب کشاورزی

با شروع شهرداری ها برای آب دهی آب برای کشاورزان ، دستیابی به آب مورد نیاز برای تولید محصولات زراعی به طور فزاینده ای دشوار می شود. در حالی که بسیاری از کشاورزان ممکن است به چاه ها یا منابع آب زیرزمینی دسترسی پیدا کنند تا منبع شهری فعلی را جایگزین آن کنند ، اما دریافتند که این منابع آبی برای محصولات کشاورزی مناسب نیستند. این امر به ویژه در مورد پرورش دهندگان آووکادو و توت فرنگی صادق است. اینها محصولات زراعی هستند که نسبت به ترکیباتی مانند بورون ، TDS و نمک زیاد در آب بسیار حساس هستند. ادامه خواندن تصفیه آب کشاورزی