مزیتها و کاربردهای فیلتر شنی

مزیتهای فیلترشنی تحت فشار    راهبری ساده    سرعت بالا در تصفیه    هزینه نگهداری کم    هزینه اولیه مقرون به صرفه    نیاز به فضای کم در نصب و بهره برداری