فیلتر ممبران تصفیه آب آکوا پیور aqua pure 

فیلتر ممبران تصفیه آب آکوا پیور aqua pure  بعد از تکمیل مراحل پیش تصفیه دستگاه آکوا پیور که شامل فیلترهای PP، GAC و CTO می باشد ، نوبت به چهارمین فیلتر دستگاه تصفیه آب یعنی فیلتر ممبران می رسد. بعد از اینکه آب از فیلترهای پیش تصفیه عبور کرد وارد...