برچسب: پرتوی فرابنفش

لیزرهای فرابنفش

لیزرهای فرابنفش

لیزرهای فرابنفش لیزرهای گازی UV ، دیودهای لیزری و لیزرهای جامد UV ساخته شده‌اند تا پرتوی فرابنفش منتشر سازند. لیزر گاز نیتروژن از تحریک الکترونی مولکول‌های نیتروژن استفاده می‌کند تا پرتویی که دارای UV زیاد است تولید نماید. قوی‌ترین خطوط دارای طول موج 337.1 nm در محدوده‌ی اشعه‌ی فرابنفش هستند....

LEDهای فرابنفش

LEDهای فرابنفش

دیودهای منتشرکننده‌ی نور (LEDs) ساخته شده‌اند تا پرتوی فرابنفش تولید کنند، اگرچه پرتوهای قابل استفاده‌ی LED بسیار محدود بوده و طول موج آن‌ها کمتر از 365 nm  می‌باشد. بازدهی LED در طول موج 365 nm  در حدود 5 تا 8 درصد است ، در حالیکه بازدهی در 395 nm نزدیک...