فیلتر کربن اکتیو گرانول خانگی نایس واتر مدل UDF-10-B

فیلتر کربن اکتیو گرانول خانگی نایس واتر مدل UDF-10-B فیلترهای کربنی از فیلترهای بسیار کاربردی و مهم در دستگاه های تصفیه آب خانگی می باشند زیرا در تصفیه و فیلتراسیون شیمیایی آب ورودی نقشی تعیین کننده و موثر دارند. فیلترهای کربنی در سه مرحله در دستگاه های تصفیه آب خانگی...