فیلتر کربن بلاک آکوا کلییر Aqua clear CTO

فیلتر کربن بلاک آکوا کلییر Aqua clear CTO فیلتر کربن بلاک آکوا کلییر (Aqua clear CTO) یکی از فیلترهای مهم در دستگاه های تصفیه آب خانگی است که در مرحله ی سوم قرار دارد و جزء فیلترهای پیش تصفیه است. این فیلتر با طراحی استانداردی که دارد علاوه بر دستگاه...