فیلتر مینرال تصفیه آب لونا واتر Luna Water

فیلتر مینرال تصفیه آب لونا واتر Luna Water در سال های اخیر استفاده از دستگاه های تصفیه آب در بین مردم رواج بیشتری پیدا کرده زیرا سطح آب های زیرزمینی پایین تر رفته و باعث می شود که مواد و آلاینده های شیمیایی مثل نیترات و نیتریت ، آرسنیک و...