فیلتر ممبران MBR

فیلتر ممبران MBR (راکتور بیولوژیکی غشایی) یکی از روش های جدید تصفیه فاضلاب با کارایی بالا است . بیوراکتورهای غشایی به طور گسترده برای تصفیه فاضلاب های صنعتی و فاضلاب های شهری استفاده می شود. ترکیبی منحصر به فرد از تصفیه بیولوژیکی فاضلاب و تصفیه غشاء با فناوری MBR را...