فیلتر آب استخر Floating Surface Skimmer

فیلتر آب استخر Floating Surface Skimmer : از این فیلتر در استخرهایی که در فضای باز قرار دارند استفاده می شود. قابل حمل و شناور در سطح کفگیر برای استخرهای بادی دارای پمپ فیلتر است. فیلتر آب استخر Floating Surface Skimmer روشی بسیار موثر برای پاکسازی زباله ها از سطح...