فیلتر کربن اکتیو گرانول آکوا اسپرینگ aqua spring

فیلتر کربن اکتیو گرانول آکوا اسپرینگ aqua spring فیلتر کربن اکتیو گرانول آکوا اسپرینگ (aqua spring) در دومین مرحله از دستگاه تصفیه آب خانگی قرار می گیرد. این فیلتر را با نام های کربن پودری (UDF) و کربن فعال گرانول (GAC) می نامند. فیلتر کربن اکتیو گرانول آکوا اسپرینگ باعث...