بایگانی برچسب: s

پخش مناسب ترین تصفیه آب صنعتی استاندارد

شرکت کاسپین ارتباط عرشیا در زمینه تولید و پخش مناسب ترین تصفیه آب صنعتی استاندارد بسیار موفق عمل کرده است.
دستگاه های تصفیه آب صنعتی استاندارد با استفاده از فرآیند اسمز معکوس باعث از بین رفتن تمامی آلاینده های میکروبیولوژی و مضر آب می شود و مواد غیر محلول و مواد حل شونده شیمیایی در آب را نابود می کند. این دستگاه ها دارای پنج مرحله فیلتراسیون همراه با فرآیند اسمز معکوس می باشند. شرکت کاسپین ارتباط عرشیا با توزیع و عرضه بهترین و استانداردترین دستگاه های تصفیه آب در سراسر کشور بسیار موفق بوده است و در تمام استان ها نمایندگی فعال دارد.