فیلتر الیافی 10 اینچ جامبو c.c.k مدل SC-10-5

فیلتر الیافی 10 اینچ جامبو c.c.k مدل SC-10-5 فیلتر الیافی یکی از پرکاربردترین فیلترهایی است که در انواع دستگاه های تصفیه آب با روش های مختلف و در سیستم های پیش تصفیه ورودی ساختمان ها و سایر تاسیسات بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و کاربردی است. این فیلتر نقش...