فیلتر الیافی خانگی 5 میکرون وان تک

فیلتر الیافی خانگی 5 میکرون وان تک فیلتر الیافی از پر مصرف ترین فیلترهای تصفیه آب است که به دلیل بار سنگینی که بر عهده دارد عموما زودتر از سایر فیلترهای تصفیه و نهایتا هر سه ماه یک بار نیاز به تعویض دارد. فیلتر الیافی ساختاری ساده دارد و از...