فیلتر آنتی باکتریال الیافی خانگی ۵ میکرون اطلس فیلتری

فیلتر آنتی باکتریال الیافی خانگی ۵ میکرون اطلس فیلتری فیلتر الیافی یکی از فیلترهای پر مصرف و بسیار مهم در دستگاه های تصفیه آب خانگی است که از آن به عنوان فیلتر پیش تصفیه در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس استفاده می کنند. این فیلتر وظیفه دارد آب...