مزایای بازیافت

بازیافت مواد ، جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی بازیافت هر تن کاغذ باطله ، از تخریب 90 هزار هکتار جنگل ، مصرف 12 میلیون لیتر آب و 120 هزار کیلو وات برق می کاهد تهیه شیشه ، از شیشه های بازیافت شده 50 درصد آلودگی آب و 20 درصد...