بایگانی برچسب: s

مخزن ذخیره سازی آب خانگی

مخزن ذخیره سازی آب

با افزایش میزان آلودگی در آب ها، هر خانه ای نیاز به یک دستگاه تصفیه آب با روش اسمز معکوس دارد تا آب مصرفی و آشامیدنی آری از هرگونه مواد شیمیایی از جمله کلر و مواد غیر آلی شود. این دستگاه های تصفیه آب خانگی دارای یک مخزن ذخیره سازی آب می باشند که در هر شرایطی ( بی آبی و کم آبی ) آب در دسترس باشد. ادامه خواندن مخزن ذخیره سازی آب خانگی