چرا یک دستگاه تصفیه آب چندین مرحله دارد ؟

یک دستگاه تصفیه آب خانگی که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت هم می باشد دارای 5 مرحله است که امروزه بیشتر دستگاه ها 6 مرحله ای هستند که در ادامه علت آن را توضیح می دهیم.در یک دستگاه تصفیه آب از فیلتر های گوناگون برای جداسازی آلودگی های مختلف موجود...