محل نصب فیلتر قلیایی در دستگاه تصفیه آب

محل نصب فیلتر قلیایی در دستگاه تصفیه آب فیلتر قلیایی یکی از فیلترهای بسیار اثر گذار و مفید در دستگاه تصفیه آب است. فیلتر قلیایی وظیفه تنظیم PH آب را بر عهده دارد. در واقع این فیلتر در تصفیه آب نقشی ندارد و به عنوان مکمل عمل می کند. استفاده...