انواع محفظه فیلتر کارتریج

محفظه فیلتر کارتریج صنعتی سری  Big One – آبدهی از 4/4 تا 50 متر مکعب در شبانه روز – از سایز 23 تا 40اینچ – ورودی سایز 4/1 و 1 تا 3 اینچ