قطعه سوئیچ قطع فشار پایین در دستگاه تصفیه آب

سوئیچ قطع فشار پایین ( LOW PRESSURE SWITCH ) این قطعه که از آن به عنوان محافظ پمپ نیز یاد می شود، وظیفه خاموش کردن پمپ در مواقع افت فشار و یا قطع آب ورودی را به عهده دارد و بدین ترتیب از خالی کار کردن پمپ و در نتیجه...