برچسب: فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب لونا واتر

فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی در دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی RO ، فیلتر ممبران از اصلی ترین فیلترهای دستگاه است و از مخزن برای ذخیره آب استفاده می شود. ممکن است آب به علت راکد ماندن در تانک های ذخیره تصفیه آب طعم و بو...

فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب لونا واتر LUNA WATER

فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب لونا واتر Luna Water

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی لونا واتر Luna Water : امروزه  دستگاه های تصفیه آب چه در نوع خانگی ، نیمه صنعتی و صنعتی کاربرد بیشتری نسبت به گذشته پیدا کردند و  این دستگاه ها روش های تصفیه آب متفاوتی دارند که دستگاه تصفیه آب زیرسینکی لونا واتر طی 6 مرحله...