برچسب: فیلتر های دستگاه تصفیه آب

چرا یک دستگاه تصفیه آب چندین مرحله دارد ؟

چرا یک دستگاه تصفیه آب چندین مرحله دارد ؟

یک دستگاه تصفیه آب خانگی که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت هم می باشد دارای 5 مرحله است که امروزه بیشتر دستگاه ها 6 مرحله ای هستند که در ادامه علت آن را توضیح می دهیم.در یک دستگاه تصفیه آب از فیلتر های گوناگون برای جداسازی آلودگی های مختلف موجود...

تعویض فیلتر تصفیه آب در کرج

تعویض فیلتر تصفیه آب در کرج

دستگاه تصفیه آب از فیلتر های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام نقش مخصوص به خود را در روند تصفیه آب دارند که اهمیت برخی بیشتر از دیگری است. فیلتر های دستگاه تصفیه آب گاهی نیاز به تعویض دارند. مرغوب ترین دستگاه تصفیه آب دارای شش فیلتر است، این...