فیلتر مینرال پیور پرو PurePro

فیلتر مینرال پیور پرو PurePro : این فیلتر با افزودن مواد لازم بدن انسان باعث بهبود کیفیت آب تمیز می شود. مواد معدنی لازم برای بدن عبارتند از : کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سایر مواردی که به راحتی در بسیاری از آبهای معدنی طبیعی یافت می شود. عمدتا با سیستم...