فیلتر ممبران ULP برند Vontron

فیلتر ممبران ULP برند Vontron : این فیلتر ممبران Vontron از نوع ULP می باشد. ULP (Ultra Low Pressure) یعنی فشار فوق العاده کم فیلتر ممبران ULP از جدیدتربن سری های شرکت vontron است که در تحقیق و توسعه آب های سطحی و آب شیرین زیر زمینی با فشار بسیار...