بایگانی برچسب: s

فیلتر ماوراء بنفش UV

فیلتر ماوراء بنفش UV

تصفیه آب ماوراء بنفش موثرترین روش برای ضد عفونی باکتری ها در آب است. پرتوهای فرا بنفش (UV) به عوامل بیماری زا مضر در آب نفوذ می کنند و با حمله به هسته ژنتیکی آنها (DNA) میکروارگانیسم های بیماری زا را نابود می کنند. این در از بین بردن توانایی تولید مثل آنها بسیار کارآمد است. ضد عفونی کردن آب با نور ماوراء بنفش بسیار ساده ، مؤثر و از نظر محیط زیست بی خطر است. سیستم های اشعه ماوراء بنفش 99.99٪ میکروارگانیسم های مضر را بدون افزودن مواد شیمیایی یا تغییر طعم و بو آب، از بین می برد. تصفیه آب UV معمولاً با اشکال دیگر تصفیه مانند سیستم اسمز معکوس یا فیلترهای بلوک کربن استفاده می شود. ادامه خواندن فیلتر ماوراء بنفش UV