فیلتر دوش دنگ یوان (shower filter)

فیلتر دوش دنگ یوان (shower filter) : زمانی که بر روی دوش های حمام رسوب و سفیدک بسته می شود و یا در سوراخ های سر دوش گرفتگی ایجاد می شود نشان دهنده املاح موجود در آب است همچنین در آب مواد مضر و مواد شیمیایی و باکتری وجود دارد...