برچسب: فیلترهای غیر استاندارد

استاندارد CE اروپا

استاندارد CE اروپا

استاندارد CE اروپا علامت CE درج شده بر روی محصولات، انطباق آن محصول با قوانین و بایدها و نبایدهای استاندارد CEرا نشان می دهد. محصولی که توسط این استاندارد بررسی و تایید شده باشد می تواند به راحتی وارد بازار شود و به فروش برسد. وقتی محصولی استاندارد CE را...

فیلترهای ارزان غیر استاندارد و غیربهداشتی

فیلترهای ارزان غیر استاندارد و غیربهداشتی

استقبال بی نظیر خانواده های ایرانی از دستگاه های تصفیه آب خانگی ، باعث شده است که عده ای از توزیع کنندگان سودجو نسبت به واردات و فروش انواع و اقسام دستگاه ها و فیلترهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی در بازار ، اقدام کنند استفاده از فیلترهایی که با...