برچسب: فیلتراسیون غشائی

فرآیند نانو فیلتراسیون و کاربردهای آن

فرآیند نانو فیلتراسیون و کاربردهای آن

فرآیند نانو فیلتراسیون و کاربردهای آن استانداردهای دقیق تر کیفیت آب منجربه افزایش تقاضا برای فناوری های کارآمد تر شده است. نانو فیلتراسیون گاهی اوقات برای بازیافت فاضلاب استفاده می شود زیرا نرخ شار بالاتری را ارائه می دهد و از انرژی کمتری نسبت به سیستم اسمز معکوس استفاده می...

لای‌ گرفتگی ممبرین

لای‌ گرفتگی ممبرین

در طول فرآیندهای فیلتراسیون غشائی، پدیده‌ی لای‌گرفتگی ممبرین، حتی با وجود پیش‌تصفیه‌ی کافی نیز اجتناب‌ ناپذیر می‌باشد. انواع لای‌گرفتگی و مقدار آن به عوامل بسیار مختلفی هم‌چون  کیفیت آب ورودی، نوع غشاء، جنس غشاء و طراحی و کنترل فرآیند بستگی دارد.

فیلتراسیون غشائی

فیلتراسیون غشائی

فیلتراسیون غشائی می‌تواند به دو دسته میکروفیلتراسیون و میکروفیلتراسیون از یک سو و نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس (RO یا هایپرفیلتراسیون) از سوی دیگر تقسیم شود. وقتی فیلتراسیون غشائی برای حذف ذرات بزرگ‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد، از میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون استفاده می‌شود. به‌علت خصوصیت باز بودن این ممبرین‌ها، مقدار بهره‌وری زیاد...