هوزینگ فیلتر مرحله یک در تصفیه آب

 هوزینگ فیلتر مرحله یک در دستگاه تصفیه آب هوزینگ قطعه ای است که مورد نیاز فیلترهای خانگی و نیمه صنعتی می باشد. در اصل هوزینگ وسیله ای است که فیلترهای کارتریجی را در خود جای می دهد. در دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی، فیلتر سه مرحله ی...