فیلتر کربن اکتیو گرانول وتک vetec

فیلتر کربن اکتیو گرانول وتک vetec فیلتر کربن اکتیو گرانول وتک از کربن فعال دانه ای تشکیل شده که این کربن از پوسته نارگیل تهیه شده است. این نوع کربن از مرغوب ترین های کربن در صنعت آب و فاضلاب می باشد و دارای استاندارد های غذایی و درجه بندی...